Autyzm bez tabu

Fundacja dla dzieci i młodzieży z autyzmem

ZAPISY DO OŚRODKA „ORDA”

Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
„ORDA” w Pruszczu Gdańskim

posiadamy 2 wolne miejsca

w Ośrodku na rok szkolny 2019/2020

W naszym Ośrodku wychowankowie mają możliwość nauki i zabawy

w warunkach bezpiecznych i przyjaznych pod opieką wyspecjalizowanej kadry terapeutycznej.

Nasz Ośrodek oferuje:

  • zajęcia edukacyjne (dostosowane do indywidualnych możliwości podopiecznych)
  • zajęcia rewalidacyjne
  • konsultacje psychologiczne
  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
  • BioFeedback
  • hipoterapia
  • dogoterapia