Autyzm bez tabu

Fundacja dla dzieci i młodzieży z autyzmem

Organizacja ruchu publicznego

Organizacja ruchu publicznego

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
FUNDACJA „AUTYZM BEZ TABU” – GDAŃSK

KRS:0000305559

Data nadania cechy OPP:2008-05-09

Konto bankowe:77109010980000000109357347

Zadania OPP:

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
2) ochrona i promocja zdrowia
3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
4) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
5) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji