Autyzm bez tabu

Fundacja dla dzieci i młodzieży z autyzmem

Ośrodek w Pruszczu ORDA

Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ORDA” powstał dzięki zaangażowaniu :

– Pani Dyrektor PCPR Beacie Kowalczyk

– Panu Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego Januszowi Wróblowi

– Panu Z-cy Burmistrza Pruszcza Gdańskiego Jerzemu Kulce

– Panu Lechowi Wieczorkowskiemu

– Panu Grzegorzowi Morawskiemu

– Panu Zenonowi Plechowi

– Panu Jerzemu Słomczewskiemu

oraz wielu innymi osobom, którym los dzieci i młodzieży z autyzmem nie jest obojętny

Ośrodek rozpoczął działalność od listopada 2011 roku.

Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ORDA” jest nowoczesną placówką terapeutyczno-edukacyją, mocno związaną ze środowiskiem lokalnym – systematycznie diagnozującą jego potrzeby i oczekiwania w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem.

Proces edukacyjno-wychowawczo -rewalidacyjny oparty jest na najnowszych, aktywnych metodach pracy. Terapeuci, specjaliści –m.in.; logopedzi, psycholodzy dysponują atrakcyjnym i efektywnym warsztatem umiejętności dydaktyczno-wychowawczo – rewalidacyjnych.

Wszyscy pracownicy Ośrodka pracują na rzecz jak najpełniejszego rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem. Otwarci na potrzeby podopiecznych, systematycznie modyfikują Ośrodek, dając im wiele radości i satysfakcji z ich sukcesów indywidualnych i zespołowych. Wszechstronnie wspomagają rozwój swoich wychowanków. Wspierają ich w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw, umiejętności i nawyków, które zapewnią im przygotowanie do jak najpełniejszego, samodzielnego i aktywnego uczestnictwa we współczesnym społeczeństwie.

KADRA:

– Katarzyna Wittstock – Dyrektor Ośrodka

– Monika Wdowicz – nauczyciel wspomagający

– Bożena Skalska – Masewicz – nauczyciel wspomagający

– Sylwia Jesiołkowska – terapeuta

– Karolina Fabiszewska – nauczyciel wspomagający

– Martyna Riabczyk – pomoc wychowawcy

Praca i zabawa w Ośrodku “ORDA” w Pruszczu Gdańskim 2020/2021