Autyzm bez tabu

Fundacja dla dzieci i młodzieży z autyzmem

Nasz Ośrodek ORDA

Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ORDA” jest nowoczesną placówką terapeutyczno-edukacyjną, mocno związaną ze środowiskiem lokalnym – systematycznie diagnozującą jego potrzeby i oczekiwania w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem.

Proces edukacyjno-wychowawczo -rewalidacyjny oparty jest na najnowszych, aktywnych metodach pracy. Terapeuci, specjaliści –m.in.; logopedzi, psycholodzy dysponują atrakcyjnym i efektywnym warsztatem umiejętności dydaktyczno-wychowawczo – rewalidacyjnych.

Wszyscy pracownicy Ośrodka pracują na rzecz jak najpełniejszego rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem. Otwarci na potrzeby podopiecznych, systematycznie modyfikują Ośrodek, dając im wiele radości i satysfakcji z ich sukcesów indywidualnych i zespołowych. Wszechstronnie wspomagają rozwój swoich wychowanków. Wspierają ich w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw, umiejętności i nawyków, które zapewnią im przygotowanie do jak najpełniejszego, samodzielnego i aktywnego uczestnictwa we współczesnym społeczeństwie.